Polipeptyd amyloidowy wysepek u pacjentów z rakiem trzustki i cukrzycą

Cukrzyca lub upośledzona tolerancja glukozy występuje u do 80 procent pacjentów z rakiem trzustki, u których rozpoznano raka 1, 2. Cukrzyca była wcześniej uważana za czynnik predysponujący pacjentów do raka trzustki, ale ostatnie badania wskazują, że może to być konsekwencja tego nowotworu3. Nie jest jasne, dlaczego częstotliwość występowania cukrzycy u pacjentów z rakiem trzustki jest wysoka. Cukrzyca może być spowodowana zmniejszoną liczbą komórek beta, ale kilka badań nie potwierdziło tej hipotezy. Może to być również spowodowane zmniejszoną wrażliwością na insulinę, co sugeruje hipoteza hiperinsulinemii u niektórych pacjentów. Zaproponowano istnienie czynnika diabetogennego swoistego dla raka trzustki1. Hipoteza ta była poparta poprawą tolerancji glukozy i wrażliwości na insulinę po subtotalnej pankreatektomii, pomimo zmniejszenia wydzielania insuliny7. W zewnątrzwydzielniczych gruczolakorakach przewodowych dochodzi do proliferacji różnych typów komórek endokrynologicznych z wysoką częstością8. Występowanie komórek endokrynnych w obrębie gruczolakoraka trzustki nie jest zaskakujące, ponieważ zarówno komórki zewnątrzwydzielnicze jak i wewnątrzwydzielnicze mają wspólny przodek (komórka macierzysta). Kilka peptydów wysepkowych normalnie wytwarzanych przez endokrynną trzustkę, takich jak glukagon, somatostatyna i wysepkowy polipeptyd amyloidowy (IAPP), ma negatywny wpływ na metabolizm glukozy. Spośród tych peptydów, IAPP zaproponowano jako patogenny czynnik dla cukrzycy insulinoniezależnej (NIDDM) 9. Ten 37-aminokwasowy polipeptyd, wytwarzany w komórkach beta wysp, jest głównym składnikiem amyloidu trzustkowego występującego w insulinoma iw trzustce 90% pacjentów z NIDDM10. IAPP ma działanie diabetogenne in vitro i in vivo, a zatem może powodować oporność na insulinę9,11. Jest zwykle uwalniany razem z insuliną, ale wydzielanie dwóch hormonów jest kontrolowane niezależnie i różni się w pewnych warunkach – tj. Gdy komórki wyspowe ulegają transformacji12.
Ponieważ oporność na insulinę występuje często u pacjentów z rakiem trzustki, zmierzono stężenia IAPP w osoczu zarówno u pacjentów z cukrzycą, jak i bez cukrzycy z tą chorobą. Badaliśmy również immunoreaktywność IAPP i miano RNA informacyjnego IAPP (mRNA) w tkance guza i wysepkach trzustki pacjentów poddanych subtotalnemu wycięciu trzustki.
Metody
Pacjenci i badania tkanek
Tabela 1. Tabela 1. Charakterystyka osób zdrowych, pacjentów z różnymi typami raka i pacjentów z cukrzycą. Przebadaliśmy 30 pacjentów z potwierdzonym histologicznie lub cytologicznie rakiem trzustki. Siedmiu pacjentów badano ponownie trzy miesiące po częściowej wycięciu trzustki, która usunęła od 80 do 85 procent organów7. Przebadaliśmy również 25 zdrowych osób w podobnym wieku i płci, z których żadna nie miała rodzinnej historii cukrzycy; 5 pacjentów z cukrzycą insulinozależną (IDDM); 18 pacjentów z NIDDM; i 46 pacjentów z nowotworami innymi niż rak trzustki (Tabela 1). Wszyscy pacjenci z rakiem byli kandydatami do radykalnej chirurgii leczniczej, a żaden z nich nie miał dużego obciążenia nowotworem. U wszystkich pacjentów z rakiem trzustki z cukrzycą cukrzycę rozpoznano nie więcej niż dwa lata przed rozpoznaniem raka
[więcej w: dna moczanowa objawy zdjecia, wiedźmin 3 edycja kolekcjonerska allegro, nfzlublin ]