Komórki zrębowe raka piersi z mutacjami TP53 i przerzutami do węzłów chłonnych ad 6

Z tych 66 znaczników hot-spot, 8 – D2S2944 (2q34), D3S1262 (3q27), D5S1462 (5q15), D7S1818 (7p12), D15S128 (15q11), D16S2616 (16p13), D18S1390 (18q23) i D20S103 (20p13) – występowały zarówno w nabłonku, jak i podścielisku, a każda z nich była związana z obecnością mutacji TP53 (Figura 2 i Tabela 4 Dodatku Dodatku). Z pozostałych 58 gorących punktów 25 znaleziono tylko w nabłonku, a 33 tylko w zrębie (ryc. 2 oraz tabele 5, 6 i 7 dodatku uzupełniającego). Stwierdziliśmy również, że mutacje TPM zrębowe wiązały się z utratą heterozygotyczności lub nierównowagi allelicznej w 41 markerów z gorącym punktem podścieliska (ryc. 2). W grupie dziedzicznej istniał tylko jeden gorący punkt utraty heterozygotyczności lub allelicznej nierównowagi związanej z mutacją TP53, konkretnie w D2S1400 (2p25.1) w zrębie (przy P <0,05 i FPRP 0,01 <0,5) (Tabela 5). Dodatku Uzupełniającego). Stowarzyszenie z cechami klinicznymi i patologicznymi
Ryc. 3. Ryc. 3. Skojarzenie mutacji somatycznej TP53 lub utrata heterozygotyczności lub nierównowagi allelicznej na pięciu markerach stromalnych z nasilonymi lokoregionalnymi przerzutami do węzłów chłonnych w sporadycznym raku piersi. Tabela 3. Tabela 3. Związki między gorącymi punktami utraty heterozygotyczności lub nierównowagi allelicznej w stromie, status mutacji TP53 i stan węzłowy w sporadycznym raku piersi. Stwierdziliśmy istotny związek pomiędzy statusem mutacji TP53 w zrębie a statusem węzłów limfatycznych (P = 0,003) tylko w grupie sporadycznej (Tabela 8 Dodatku Uzupełniającego). Ponadto mutacje TP53 w zrębie wiązały się z przerzutami do węzłów chłonnych tylko w grupie sporadycznej (ryc. 3). Zidentyfikowaliśmy również utratę heterozygotyczności lub nierównowagi allelicznej w pięciu regionach z gorącymi plamami zrębu – D7S821 (7q21), D10S677 (10q23), D15S128 (15q11), D16S3401 (16p) i D17S2193 (17q24) – które były związane z przerzutami do węzłów u brak mutacji TP53 w zrębie nowotworu (przy P <0,05 i fałszywej częstości wykrywania <0,1) (Tabela 3 i Figura 3). Tak więc, mutacja pojedynczego zrębowego TP53 i utrata heterozygotyczności podścieliska w pięciu loci o gorącym punkcie były związane z przerzutami do węzłów chłonnych. Nie stwierdzono addytywnego wpływu obecności mutacji TP53 i utraty heterozygotyczności lub allelicznej nierównowagi w tych pięciu loci (P> 0,05) (Tabela 2 i Figura 3).
Dyskusja
Wyniki kilku badań oceniających wartość prognostyczną mutacji TP53 w raku piersi i innych nowotworach są sprzeczne.31-33 W naszym badaniu ocenialiśmy powiązania między obecnością TP53 w guzie, zmianami genomowymi w mikrośrodowisku guza, oraz przedstawienie klinicznych i patologicznych ustaleń w dwóch grupach nowotworów: dziedziczne raki piersi związane z mutacjami BRCA1 lub BRCA2 i sporadycznymi rakiem piersi.
W badaniach nabłonka i zrębu z dziedzicznych raków sutka z mutacjami genu BRCA1 lub BRCA2 z linii zarodkowej częstości utraty heterozygotyczności lub nierównowagi allelicznej były wyższe niż w przypadkach sporadycznych raków sutka .30 Mutacje TP53 w rodzinnych nowotworach piersi często zachowują swoje aktywności, które indukują apoptoza, regulacja w górę genów i hamowanie wzrostu.15 W większości przypadków mutacje TP53 w dziedzicznych i sporadycznych rakach piersi różnią się jednak pozycją w stosunku do genu
[przypisy: nfz wrocław sanatoria lista oczekujących, nfz przeglądarka skierowań do sanatorium, dna moczanowa objawy zdjecia ]