Efekty stromalne w raku piersi

Badania nad interakcją między komórkami nowotworowymi nabłonka a sąsiednim zrąbem ujawniły parakrynne interakcje, które zwiększają właściwości rakotwórcze komórki rakowej.1 Podobno związane z guzem podścielisko ma zwiększoną ruchliwość i potencjał inwazyjny i uważa się, że wydziela różne, nieprawidłowe cząsteczki w komórkę nowotworową. macierz zewnątrzkomórkowa. Chociaż kiedyś założyliśmy, że wszystkie fibroblasty są podobne, teraz wiemy, że fibroblasty podścieliska z różnych tkanek mają różne profile ekspresji genów, nawet gdy są hodowane w tych samych warunkach hodowli. Wszystkie dane sugerują, że nawet fibroblasty o podobnym wyglądzie mają wyraźnie różne cechy. Głównym założeniem jest jednak, że fibroblasty związane z nowotworem są genetycznie normalne i różnią się od komórek nowotworów nabłonkowych, z którymi się oddziałują, ponieważ dwa typy komórek pochodzą z różnych linii embrionalnych. Z tego powodu praca Patocs i in. w tym wydaniu czasopisma (strony 2543-2551) zaskoczy wielu. Badacze wykorzystali mikrodyssekcję do przechwytywania laserem w celu zbadania przedziałów podbrzusza i nabłonka pierwotnych raków sutka i odkryli, że przedział zrębowy zawiera zmiany genetyczne – mutacje i utratę heterozygotyczności genu supresorowego TP53 – które różnią się od zmian genetycznych w nabłonku przedział. W ponad jednej czwartej guzów komórki zrębowe wydawały się zawierać mutacje TP53 w przypadku braku jakichkolwiek zaburzeń tego genu w komórkach nowotworowych. Ponadto obecność mutacji TP53 w podścielisku była istotnie związana z przerzutami do węzłów chłonnych.
Pierwszą odpowiedzią na te wyniki może być niewiara i sugestia, że odkrycia są artefaktowe. Jednak stosowane metody wydają się precyzyjne i dokładne. Co więcej, wyniki wydają się być spójne z mechanizmami, które już rozumiemy. Przykładowo, odkrycie, że 74% guzów od nosicieli BRCA1 miało mutacje TP53, w porównaniu z 42% guzów od nosicieli, jest zgodne zarówno z wcześniejszymi ustaleniami, jak iz mechanistyczną strukturą oddziaływania BRCA1-p53. Moi koledzy i ja odkryliśmy, że BRCA1 i p53 wspólnie regulują indukcję 14-3-3. (białka wiążącego się z wieloma białkami sygnałowymi) po prowokacji genotoksycznej i że utrata tego regulatora punktu kontrolnego może przyczynić się do karcynogenezy sutkowej. Na podstawie tego wyniku spekulowaliśmy, że nosiciele mutacji BRCA1 mogą mieć raki piersi, które wykazują związaną z tym utratę p53.2 Patocs i in. Stwierdzono również, że utrata heterozygotyczności była częstsza w guzach ze zmutowanym TP53 niż u tych z TP53 typu dzikiego, co jest zgodne z rolą p53 w utrzymywaniu stabilności genomu. Co więcej, nie było nakładania się profilu utraty heterozygotyczności pomiędzy rakiem nabłonka a związanym z nowotworem podścieliskiem, co sugeruje, że zaangażowane są różne szlaki ekspansji klonalnej.
W jaki sposób związane z nowotworem fibroblasty zrębowe mają mutacje onkogenne. Patocs i in. nie zajmuj się tym pytaniem, ale zasługuje na spekulację. Jednym z możliwych wyjaśnień jest to, że fibroblasty podścieliska otaczające nowotwór pochodzą z tej samej nabłonkowej komórki progenitorowej co guz
[więcej w: wiedźmin 3 edycja kolekcjonerska allegro, imikwimod, dna moczanowa objawy zdjecia ]